Eğitim Kurulları Bürosu

23 Şubat 2022
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü
933

1) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğretim görevlileri arasında bilgi paylaşımı sağlayarak etkili iletişim ve koordinasyon kurulması, eğitim hizmetlerinin yeknesak şekilde belirlenen standartlara uygun, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan Ceza Hukuku, Özel Hukuk ve İdare Hukuku Kurullarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,