İşlemler Bürosu

23 Şubat 2022
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü
1058

1)Büroya gelen evrakların kayda alınarak ilgili bürolarımıza havalesinin yapılması,

2)Ölçme ve Değerlendirme merkezi tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması,

3)İç kontrol amacıyla ilgili müdürlükten talep edilen evrakların hazırlanması,

4)Haftalık faaliyet raporlarının hazırlanması,

5)İlgili birimlerde görevli hâkim ve personelin izin, rapor durumlarının İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi

6)Görev alanını ilgilendiren konularda bilgi edinme talebine yönelik yazışmaların yapılması,

7)Öğretim görevlileri ile yazılı sınav kurulunun ücretlerinin ödenmesi için gerekli bilgi ve belgelerin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesi,

8)Eğitimde kullanılacak her türlü malzeme temini için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, KBS taleplerinin yapılması,

9)Eğitim-1 ve Eğitim-2 binalarındaki sınıfların, bilgisayarların, konferans salonunun, simültane salonlarının, projeksiyon cihazlarının, ses sistemlerinin ve dijital saatlerin hizmete hazır hale getirilmesi, söyleşi, konferans ve sosyal faaliyetlerin iş ve işlemlerinin yapılması,

10)Adayların, Bakanlık tarafından görevlendirilmesi hususunda başlayış ve ayrılış yazışmalarının yapılması,

11)Sınıf listelerinin ve krokilerinin hazırlanması, adayların günlük yoklama işlemlerinin takip edilmesi,

12)Adayların mazeret, rapor, izin, mal bildirim formu, askerlik tehir, komisyon değişikliği vs. ilişkin dilekçelerinin Bakanlığa gönderilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesi,

13)Bakanlıktan ve diğer kurumlardan gelen belgelerin adaylara tebliğ edilmesi,

14)Adayların disiplin soruşturması ve dava işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

15)Talep eden adaylara görev belgesi verilmesi,

16)Büroda yapılan iş ve işlemlerin arşivlenmesi,