Eğitim Planlama Bürosu

23 Şubat 2022
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü
969

1)Hazırlanan müfredata uygun ders programının yapılması ve sisteme yüklenmesi,

2)Akademide ders vermekle görevlendirileceklerin izin yazışmalarının yapılması,

3)Öğretim görevlilerinin ders programının kendilerine tebliği işlemlerinin yapılması,

4)Sınıfların günlük-haftalık ders programlarının ilgililere duyurulması ve eğitim süresince ders programında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,

5)Öğretim görevlilerinin ulaşımını sağlamak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ders programı ile ilgili bilgi verilmesi,

6)Derslere giren öğretim görevlilerinden alınan ders notlarının AR-GE Merkezine gönderilmesi,

7)Büroda yapılan iş ve işlemlerin arşivlenmesi.