“KASTEN VE TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇLARI İLE KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DİYARBAKIR’DA BAŞLADI

29 Eylül 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü
559

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Eylül-01 Ekim 2023 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek “Kasten ve Taksirle Öldürme Suçları ile Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları” konulu meslek içi eğitim programı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına,  Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen ve eğitimin konusunu oluşturan davalara bakan Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Savcıları katılacak.

29 Eylül-01 Ekim 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Yargıtay Uygulamaları, Kasten Öldürme, Nitelikli Halleri, Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Ayrımı, Kasten Öldürme Suçlarında Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları, Taksirle Öldürme (Taksir, Bilinçli Taksir), Taksirle Öldürme Suçlarında Olay Çeşitlerine Göre Sorumluluğun Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar, Kasten Yaralama Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi ile Taksirle Öldürme Suçlarında Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.